Tarieven & Zorgverzekeraars

Grein en Mertens heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars afgesloten, hierin zijn afspraken over de kwaliteit, prijs en garantie van uw behandeling opgenomen. Zorgverzekeraars hebben de vergoedingen van een tandprotheticus in hun basisverzekering opgenomen. Na uw kennismakingsgesprek kunnen wij u pas de exacte kosten voor uw behandeling vertellen en u een begroting op maat aanbieden.

 

Algemeen gelden de volgende regels:

 

Volledige prothese

De zorgverzekeraar vergoedt 75 % van uw nieuwe prothese uit de basisverzekering. De overige 25% of een gedeelte hiervan kan uit een aanvullende tandartsverzekering vergoedt worden.

 

Reparatie en rebasing ( nieuwe laag in bestaande prothese).

 

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit de basisverzekering voor de reparatie van een volledige prothese of implantaat prothese meestal voor 100%.

 

Implantaat prothese

 

De zorgverzekeraar vergoedt het plaatsen van de implantaten volledig vanuit de basisverzekering, mits er een machtiging is afgegeven! Voor de nieuwe prothese die hierop geplaatst wordt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 250,00 euro, een aanvullende tandartsverzekering kan deze geheel of gedeeltelijk vergoeden. Wij helpen u graag bij het maken van een passende begroting op maat voor u.

 

Partiële en frame prothese.

 

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor een nieuwe partiële en frame prothese, of de reparaties hiervan NIET vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient u dus een aanvullende tandartsverzekering afgesloten te hebben. Wij maken graag een passende begroting voor u of bekijk onze tarieven 2012. 

 

Pas na het kennismakingsgesprek kunnen wij voor u een passende begroting maken en de meest gestelde vraag : “ Hoeveel moet ik bijbetalen” beantwoorden.

 

De hoogte van het eventueel bij te betalen bedrag is onder andere ook afhankelijk van de volgende factoren: 

 

- Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd ?

- Heeft u een aanvullende tandartsverzekering afgesloten ?

- Zijn er in hetzelfde kalenderjaar al meer tandartskosten door uw verzekeraar vergoedt

- Is uw eigen risico al aan uw zorgverzekeraar voldaan ?

- Heeft u ook nog een vrijwillig eigen risico bij uw verzekeraar ?

- Heeft u premie achterstand bij u verzekeraar ?

 

Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben. Mocht u zorgverzekeraar er niet bij zitten dan gelden onze tarieven 2012. U ontvangt dan rechtstreeks een nota van onze praktijk die u aan ONS vergoedt. Vervolgens kunt u de nota naar u verzekeraar sturen voor een terugvordering.

 

VGZ GROEP

CZ GROEP 

ACHMEA GROEP

MENZIS GROEP

Delta-Loyd

Zilveren Kruis

Menzis

Unive

Ohra

Interpolis 

Anderzorg

IZA 

Agis 

Azivo

IAK 

Avero

Aevitae 

 

Tarieven 2012.

 

Onze tarievenlijst vindt u ook aan de balie in onze praktijk in Geldrop